bet356体育在线育(中国)百度百科

 • ACDU-IUS-01A

  主要功能:

  . 变频冷暖

  . 交流风机

  . 1-2P通用板

  . 184*110mm

 • DPP-BS-006A-30A

  主要功能:

  . 3P-4P

  . 高频电抗器

  . 内置驱动直流风机或外置驱动直流风机

  . 可与DPC-29-010-A组合使用

  . 三路电子膨胀阀控制

  . 485通讯或HOMEBUS通讯

  . 5个AD输入口

  . 2个压力传感器输入口

  . 1个4位拨码机种选择

  . 320*210

 • DPP-CA-015A

  主要功能:

  . 1P/1.5P小体积

  . 单电解电容

  . 内置高频电抗器

  . 板载直流风机驱动

  . 一级能效

  . 240*160

 • DPP-CA-012A

  主要功能:

  . 1P/1.5P小体积

  . 双电解电容

  . 外置电抗器

  . 交流风机

  . 三级能效

  . 240*160

 • DPP-CA-0XXA

  主要功能:

  . 1P/1.5P小体积

  . 单电解电容

  . 外置电抗器

  . 交流风机

  . 三级能效

  . 190*140小体积